Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žardinė

Karkasinės konstrukcijos statinys linams, šienui džiovinti. Statoma netoli kluono, vietoje, kur iš visų pusių užpučia vėjai.

Termino šaltinis (-iai):

Žemaičių kaimo buities muziejus, http://daugenis.mch.mii.lt/apsamogitia/KULTURA/buitmuz.lt.htm#%C5%BDardin%C4%97 (žiūrėta 2011 01 11).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Žemaičių kaimo buities muziejus, http://daugenis.mch.mii.lt/apsamogitia/KULTURA/buitmuz.lt.htm#%C5%BDardin%C4%97 (žiūrėta 2011 01 11).

Termino atitikmuo užsienio kalba

hayrack; žardinė: an open-sided roofed building for drying flax and hay. Usually built in a windy spot near a threshing barn. anglų kalba

Wikipedia, the Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Hayrack (žiūrėta 2013 02 21).