Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  VDR

Oficialus (ilgasis) valstybės pavadinimas – Vokietijos Demokratinė Respublika. Valstybė egzistavo Europoje nuo 1949 m. iki 1990 m. Ji sukurta buvusioje Sovietų Sąjungos, po Antrojo pasaulinio karo, okupuotos Vokietijos zonoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany (žiūrėta 2012 06 07).

Šalutiniai terminai

Vokietijos Demokratinė Respublika
Rytų Vokietija

Termino atitikmuo užsienio kalba

German Democratic Republic; GDR; East Germany anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany (žiūrėta 2012 06 07).

Deutsche Demokratische Republik; DDR; Ostdeutschland vokiečių kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany (žiūrėta 2012 06 07).