Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tabakinė

Krepšelis ar dėžutė su dangteliu tabakui laikyti ir nešiotis.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Onlinehttp://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=tobacco&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300198954 (žiūrėta 2012 07 11).

Šalutiniai terminai

tabokinė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 07 27).

Termino atitikmuo užsienio kalba

tobacco box; tobacco-box; snuffbox anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 1528.