Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tualetinis puodas

Miegamojo indas, naudojamas šalinimo reikmėms. Dažniausiai apskriti ar ovalo formos, išgaubtais šonais, su rankena, kai kurie ir su dangteliu.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pot&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300198893 (žiūrėta 2011 04 15).

Šalutiniai terminai

naktinis puodas; naktipuodis lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, red. G. Naktinienė [ir kt.], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, www.lkz.lt (žiūrėta 2011 07 13).

Termino atitikmuo užsienio kalba

chamber pot; chamber-pot; chamber pail anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pot&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300198893 (žiūrėta 2011 04 15).