Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nacveilerio-Štruthofo koncentracijos stovykla

Koncentracijos stovykla, veikusi Prancūzijoje, netoli Nacveilerio (pranc. Natzwiller) kaimo.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Natzweiler-Struthof concentration camp anglų kalba
Konzentrationslager Natzweiler-Struthof vokiečių kalba