Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hagos mokykla

XIX a. II pusės olandų dailės mokykla. Jos kūriniams būdingas natūralizmas su kritinio realizmo, impresionizmo ir net simbolizmo elementais, Barbizono mokyklos įtaka. Reikšmingiausi dailininkai: J. Israels, H. Weissenbruch, J. Bosboom, A. Mauve.

Termino šaltinis (-iai):

Universalus dailės žodynas, nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 173.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Universalus dailės žodynas, nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 173; Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/251665/Hague-school (žiūrėta 2011 01 10).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Hague school anglų kalba

Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/251665/Hague-school (žiūrėta 2011 01 10).