Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žadeikių dv.

Žadeikių dvaras, Kartenos sen.