Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Lietuvos rusų dramos teatras

Nuo 1945 m. liepos 6 d. – Vilniaus rusų dramos teatras (1945 m. liepos 6 d. MRV prie LTSR LKT viršininko įsak. Nr. 256. LTSR CVLMA f. 289, ap. 1, b. 1, l. 434,435); nuo 1947 m. gruodžio 31 d. – Vilniaus valstybinis rusų dramos teatras (1947 m. gruodžio 31 d. MRV prie LTSR MT viršininko įsak. Nr. 772. LTSR CVLMA, f. 289, ap. 1, b. 5, l. 74); nuo 1960 m. gegužės 20 d. – LTSR valstybinis rusų dramos teatras (1960 m. gegužės 20 d. LTSR MT nut. Nr. 276);
nuo 1990 m. – Lietuvos valstybinis rusų dramos teatras.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.