Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  F. Dostojevskio spektaklio „Baltosios naktys“ premjera

F. Dostojevskis. „Baltosios naktys“. Vienos dalies spektaklis. Rež. E. Jaras, dail. A. Norvaišas, komp. S. Mykolaitis. Spektaklyje skamba A. Dvoržako muzika. Vilniaus mažasis teatras.
Vaidina: J. Kalvaitytė, S. Mykolaitis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.