Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  K. Voitylos spektaklio „Priešais juvelyro parduotuvę“ premjera

K. Voityla. „Priešais juvelyro parduotuvę“. Iš lenkų k. vertė R. Jakutis. Past. meno vad. R. Tuminas, rež. Z. Buožis, scenogr. V. Narbutas, komp. F. Latėnas. Vilniaus mažasis teatras.
Meditacijoje apie Santuokos sakramentą protarpiais peraugančioje į dramą dalyvauja: J. Brogaitė, I. Burneikaitė, R. Jakučionytė, L. Kalpokaitė, R. Paliukaitytė, V. Ramanauskaitė, R. Bagdzevičius, M. Capas, A. Dapšys, V. Petrauskas, A. Šimkūnas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.