Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Fugardo spektaklio „Labas ir sudie“ premjera

A. Fugardas. „Labas ir sudie“. Rež. J. Daraškevičius, dail. V. Narbutas, komp. F. Latėnas. Vilniaus mažasis teatras.
Estera – R. Kirkilionytė, E. Tulevičiūtė; Džonis – A. Bialobžeskis, R. Abukevičius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.