Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  D. Fo spektaklio „Du mitai apie laisvę: Medėja. Tigro istorija“ premjera

D. Fo. „Du mitai apie laisvę: Medėja. Tigro istorija“. Vertė I. Marčiulionytė, K. Saja. Rež. R. Dženkinsas, dail. V. Narbutas. Vilniaus mažasis teatras.
Vaidina: I. Burneikaitė, A. Dapšys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.