Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  natos

Ranka rašytas ar spausdintas muzikos kūrinys.

Termino šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 11 25).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas,  http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 11 25).