Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  aussagas

Gnybtuku pritvirtinamas auskaras.

Termino šaltinis (-iai):

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, http://www.vlkk.lt/lit/1688 (žiūrėta 2011 09 12).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=earring&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300212083 (žiūrėta 2011 09 12).

Šalutiniai terminai

klipsas lietuvių kalba

Valstybinė lietuvių kalbos komisijahttp://www.vlkk.lt/lit/1688 (žiūrėta 2011 09 12).

Termino atitikmuo užsienio kalba

ear clip; clip-on earring; ear-clip; snap ear-ring; snap earring anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=earring&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300212083 (žiūrėta 2011 09 12).