Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  L. Jakimavičiaus, J. Pociaus spektaklio „Signataras“ premjera

L. Jakimavičius, J. Pocius. „Signataras“. Rež. A. Latėnas, K. Smoriginas, dail. J. Arčikauskas, muz. apipav. F. Latėno. Valstybinis jaunimo teatras.
Petras Klimas – S. Bareikis; Oskaras Milašius – J. Damaševičius; Vaižgantas – T. Kizelis; A. Bialobžeskis; D. Šilkaitytė. Dalyvauja „Ąžuoliuko“ choro berniukų grupė (vad. V. Miškinis).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.