Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  K. Sakonio spektaklio „Televizijos trukdymai“ premjera

K. Sakonis. „Televizijos trukdymai“. 2 dalių komedija. Rež. I. Bučienė, scenogr. A. Garbačiauskas, kost. dail. B. Ukrinaitė, komp. A. Kučinskas. Valstybinis jaunimo teatras.
Bodogas – A. Gradauskas; Jo žmona – K. Ovčinikaitė; Diaoncis – J. Damaševičius; Šacė – E. Zizaitė, Imrušas – A. Kazanavičius; Vanda – A. Bendoriūtė, A. Pukelytė; Kaimynas – D. Sarapinas; Nuomininkas – N. Gadliauskas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.