Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  B. M. Kolteso spektaklio „Naktis prieš pat miškus“ premjera

B. M. Koltesas. „Naktis prieš pat miškus“. Vienos dalies spektaklis. Rež. I. Jonynas, dail. N. Gultiajeva, komp. M. Petrikas. Valstybinis jaunimo teatras.
Vaidina: A. Bialobžeskis, D. Kazlauskas, T. Kizelis, N. Varnelytė, A. Kazanavičius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.