Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Fugardo spektaklio „Kelionė į Meką“ premjera

A. Fugardas. „Kelionė į Meką“. 2 dalių spektaklis. Iš anglų k. vertė L. Vanagienė. Rež. A. Latėnas, scenogr. ir kost. dail. J. Arčikauskas, komp. F. Latėnas, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Mis Helen – G. Balandytė; Elsa – V. Podolskaitė; Pastorius Marijus – A. Šurna.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.