Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  G. Liutkevičiaus spektaklio „E. N. Iliuzijonas“ premjera

G. Liutkevičius. „E. N. Iliuzijonas“. Vienos dalies spektaklis – improvizacija. Rež. G. Liutkevičius, scenogr. J. Paulėkaitė, komp. Martas B. Valstybinis jaunimo teatras.
Mama – S. Degutytė; Tėtis – N. Gadliauskas; Sūnus – D. Sarapinas; Mokytoja – E. Zizaitė; Daktaras – A. Gradauskas; Gangsteriai – J. Damaševičius, A. Gradauskas, D. Gavenonis, A. Kazanavičius; Pienininkas – G. Tubelis; Tetulė – E. Zizaitė; Teisėjas – N. Gadliauskas; Bibliotekininkė – K. Ovčinikaitė; Gydytojai, motociklininkai, bibliotekos skaitytojai, vaikai – A. Bendoriūtė, K. Ovčinikaitė, A. Pukelytė, M. Vabalaitė, E. Zizaitė, J. Damaševičius, D. Gavenonis, A. Kazanavičius, G. Tubelis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.