Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  P. Kalderono de la Barkos spektaklio „Gyvenimas – tai sapnas“ premjera

P. Kalderonas de la Barka. „Gyvenimas – tai sapnas“. Iš ispanų k. vertė A. Katkevičius. Rež. G. Varnas, scenogr. M. Vosyliūtė, kost. dail. J. Rimkutė, J. Statkevičius, komp. G. Puskunigis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Bazilijus, Lenkijos karalius – V. Rumšas; Sigizmundas, princas – D. Kazlauskas; Astolfas, Moskovijos hercogas – S. Mykolaitis, A. Gradauskas; Klotaldas, senis – V. Grigolis; Klarinas, juokdarys – A. Sakalauskas; Estrelja, infantė – D. Michelevičiūtė, V. Grabštaitė; Rosaura, dama – A. Gintautaitė; Dvariškiai ir tarnai – N. Bulotaitė, A. Gradauskas, S. Mykolaitis, Š. Puidokas, D. Siaurusaitis; Kareiviai – E. Jaras, Š. Puidokas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.