Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  H. Kunčiaus, A. Šlepiko spektaklio „Dviejų karalysčių kaimas“ premjera

H. Kunčius, A. Šlepikas. „Dviejų karalysčių kaimas“. 2 dalių spektaklis vaikams. Rež. A. Šlepikas, dail. A. Žibikas, komp. A. Kučinskas, rež. pad. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Velniukas Rudis – A. Gradauskas; I karalius – S. Balandis; II karalius – E. Jaras; I karalaitė – D. Anevičiūtė; II karalaitė – J. Kalvaitytė; Karžygys Nežinau – A. Vozbutas; Karžygys Pamiršau – R. Bučius; I boba – A. Gregorauskaitė; II boba – M. Bičiūnaitė; Gaidys muzikantas – M. Jusčius; Laumės raganos – D. Anevičiūtė, M. Bičiūnaitė, J. Kalvaitytė; Balsas – A. Šlepikas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.