Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  E. Rostano spektaklio „Sirano“ premjera

E. Rostanas. „Sirano“. 2 dalių spektaklis. Vertė V. Šimkus, pranc. k. konsult. G. Dručkutė. Rež. I. Jonynas, scenogr. N. Gultiajeva, kost. dail. S. Straukaitė, komp. K. Mašanauskas, rež. asist. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Sirano – S. Bareikis; Roksana – L. Budzeikaitė, D. Šilkaitytė; Kristianas – R. Kazlas; De Gišas – S. Sipaitis; Le Bre – G. Arbačiauskas, R. Vilkaitis; Ragno – R. Karvelis; Linjeras ir Kapucinas – A. Gradauskas, A. Storpirštis, G. Storpirštis; Liza – B. Didžgalvytė, L. Štrimaitytė; Karbonas – A. Bialobžeskis, K. S. Jakštas; Valveras – J. Damaševičius, R. Rudokas; Duenja – L. Budzeikaitė, N. Varnelytė; Monfleri – A. Bialobžeskis, K. S. Jakštas, D. Kazlauskas; Muzikantas – P. Keblikas; Kadetai – R. Boravskis, K. S. Jakštas, D. Kazlauskas, T. Kizelis, M. Lungis, A. Paulavičius, R. Rudokas, G. Storpirštis, H. Šilionokas, D. Vengelis; Aktorės ir vienuolės – K. Andrejauskaitė, E. Aukštakalnytė, L. Budzeikaitė, D. Šilkaitytė, L. Štrimaitytė, N. Varnelytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.