Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  F. G. Lorkos spektaklio „Jei praeitų penkeri metai“ premjera

F. G. Lorka. „Jei praeitų penkeri metai“. 2 veiksmų laiko legenda. Iš ispanų k. vertė A. Katkevičius. Rež. G. Varnas, scenogr. A. Aliukas, kost. ir grimo dail. J. Statkevičius, komp. F. Latėnas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Jaunuolis – A. Žebrauskas; Senis ir Pirmasis lošėjas – A. Dapšys; Mašininkė ir Manekenas – R. Valiukaitė; Draugas, Regbio žaidėjas, Arlekinas ir Antras lošėjas – Š. Puidokas; Berniukas ir Antras draugas – K. Kavaliauskas; Katė ir Geltonoji kaukė – L. Kalpokaitė; Tarnas – A. Sakalauskas, L. Pečiūra; Nuotaka ir Mergina – D. Šilkaitytė; Tėvas, Pajacas ir Trečias lošėjas – A. Šinkūnas; Tarnaitė – I. Gedvilaitė, D. Urbonavičiūtė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.