Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  R. Harvudo spektaklio „Aprengėjas“ premjera

R. Harvudas. „Aprengėjas“. 2 dalių spektaklis. Iš anglų k. vertė R. Rudaitytė. Rež. A. Latėnas, scenogr. J. Paulėkaitė, kost. dail. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Latėnas, rež. asist. R. Garuolytė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Normanas – A. Sakalauskas; Seras – R. Adomaitis, R. Ramanauskas; Miledi – E. Gabrėnaitė; Medžė – L. Kalpokaitė; Airina – J. Dapkūnaitė; Džefris Torntonas – A. Zigmantavičius; Misteris Oksenbis – A. Rūkas; Riteriai: Glosteris – S. Balandis, A. Smailys; Kentas – R. Bučius, A. Dainavičius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.