Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  T. Viljamso spektaklio „Kartą praėjusią vasarą“ premjera

T. Viljamsas. „Kartą praėjusią vasarą“. 4 veiksmų drama. Iš anglų k. vertė A. Morkūnienė, red. V. Vaitkevičiūtė. Rež. O. Kesminas, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. A. Martinaitis, rež. asist. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Misis Vineibl – R. Arbačiauskaitė; Ketrin Holi – E. Šakalytė, D. Šilkaitytė; Misis Holi – A. Gregorauskaitė; Džordžas Holis – S. Balandis, D. Duškinas; Daktaras Cukrovičius – R. Bagdzevičius, V. Rumšas; Sesuo Felisiti – D. Anevičiūtė; Mis Fokshil – R. Rapalytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.