Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ž. Kokto spektaklio „Orfėjas“ premjera

Ž. Kokto. „Orfėjas“. Vienos dalies spektaklis. Iš prancūzų k. vertė B. Gedgaudaitė. Rež. ir scenogr. J. V. Tūras, kost. dail. J. Statkevičius, komp. K. Mašanauskas, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Orfėjas – L. Raudonis; Estebizas – R. Kazlas; Euridikė – L. Budzeikaitė; Mirtis – J. Matekonytė; Rafaelis, antrasis Mirties patarėjas – G. Žalėnas; Azraelis, pirmasis Mirties patarėjas – R. Karvelis; Teismo sekretorius ir Laiškininko balsas – S. Sipaitis; Policijos komisaras ir Paštininko balsas – V. Taukinaitis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.