Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  I. Bergmano spektaklio „Persona“ premjera

I. Bergmanas. „Persona“. Kino scenarijų teatrui adaptavo H. Bartilsonas. Iš švedų k. vertė G. Jankūnaitė, red. N. Kvaraciejūtė. Rež. J. Vaitkus, dail. J. Paulėkaitė, komp. A. Kučinskas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Sesuo Alma – V. Kelmelytė; Elizabet Fogler – E. Mikulionytė; Gydytoja – A. Janušauskaitė; Ponas Fogleris – A. Zigmantavičius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.