Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Čeredėjevaitės spektaklio „Karalaitis amato mokėsi“ premjera

A. Čeredėjevaitė. „Karalaitis amato mokėsi“. Spektaklis lietuvių liaudies pasakos motyvais. Rež. A. Čeredėjevaitė, dail. R. Čeponis, komp. F. Latėnas, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Karalius – R. Karvelis, F. Jakšys; Karalaitis – R. Kazlas; Mergaitė – A. Čeredėjevaitė, R. Misevičiūtė; Plėšikai ir amatininkai – A. Čeredėjevaitė, F. Jakšys, S. Sipaitis, V. Taukinaitis; Mokytoja – E. Aukštakalnytė, A. Čeredėjevaitė; Nuotakos – E. Aukštakalnytė, A. Čeredėjevaitė, R. Misevičiūtė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.