Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  E. Jonesko spektaklio „Pamoka“ premjera

E. Jonesko. „Pamoka“. Komiška drama. Iš prancūzų k. vertė L. Rapšytė. Rež. ir dail. J. V. Tūras. Valstybinis jaunimo teatras.
Mokytojas – L. Raudonis; Mokinė – E. Aukštakalnytė; Tarnaitė – R. Misevičiūtė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.