Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Bausio spektaklio „Arčiau nei toli“ (U Čeneno monologai) premjera Lietuvos nacionaliniame dramos teatre

A. Bausys. „Arčiau nei toli“ (U Čeneno monologai). Vienos dalies monodrama. Rež. P. Budrys, dail. M. Puskunigis, komp. G. Puskunigis. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
U Čenenas – P. Budrys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.