Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  R. Blaumanio spektaklio „Siuvėjų dienos Silmačiuose“ premjera

R. Blaumanis. „Siuvėjų dienos Silmačiuose“. 2 dalių spektaklis. Iš latvių k. vertė J. Paleckis, nauja red. E. Grundienės. Rež. P. Gaidys, scenogr. G. Kličius, kost dail. N. Gultiajeva, muz. apipav. P. Kebliko, šokiai J. Smorigino, rež. asist. S. Sipaitis, rež. pad. G. Ivaškevič, B. Jaruševičienė, I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Antanina – K. Kazlauskaitė; Aleksis – S. Bareikis; Elina – D. Brenciūtė, R. Misevičiūtė, K. Ovčinikaitė, A. Pukelytė, N. Varnelytė; Karlėnas – R. Kazlas, R. Rudokas; Pundukas – S. Sipaitis; Pundukienė – I. Kriauzaitė, L. Štrimaitytė; Bebienė – V. Podolskaitė, E. Žebertavičiūtė; Tuomulienė – N. Gelžinytė, V. Marčinskaitė, I. Tamošiūnaitė; Ievutė – L. Budzeikaitė, K. Ovčinikaitė; Rudis – A. Bialobžeskis, D. Kazlauskas, A. Paulavičius, R. Rudokas; Pičiukas – V. Taukinaitis; Aucė – I. Kartašova, D. Storyk, L. Štrimaitytė; Dūdaris – G. Arbačiauskas, V. Petkevičius, R. Vilkaitis; Tonytė – L. Baronaitė, D. Kotvickytė; Abraomas – V. Bagdonas, R. Karvelis, A. Šurna; Joskė – K. Jakštas, T. Kizelis, G. Žalėnas; Sara – I. Kartašova, J. Matekonytė; Kaimo muzikantų orkestras – S. Bareikis, M. Bialobžeskis, R. Gaigalas, P. Keblikas, V. Kyburys, R. Petrauskas, S. Sipaitis, V. Taukinaitis; Kaimynės – D. Brenciūtė, B. Didžgalvytė, N. Gelžinytė, I. Kartašova, I. Kriauzaitė, I. Krikščionaitytė, V. Marčinskaitė, R. Misevičiūtė, V. Podolskaitė, L. Štrimaitytė, I. Tamošiūnaitė, E. Žebertavičiūtė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.