Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  K. Paterson spektaklio „Smarkuolė Gilė Hopkins“ premjera

K. Paterson. „Smarkuolė Gilė Hopkins“. 2 dalių pjesė mokyklinio amžiaus vaikams ir suaugusiems. Iš anglų k. vertė R. Zagorskienė.  Insc. aut. ir rež. K. Gudonytė, dail. Z. Gustienė, komp. K. Mašanauskas, rež. asist. R. Garuolytė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Gilė Hopkins – N. Bulotaitė, D. Lialytė; Meimė Troter – A. Gregorauskaitė, V. Karalienė; Viljamas Ernestas Tigas – A. Dainavičius, A. Vozbutas; Ponas Randolfas – A. Bružas; Panelė Mirijama Elis – M. Dičpetrytė; Nonė Raterford – R. Garuolytė, G. Vaisietaitė; Agnesė Stouks – D. Anevičiūtė, R. Rapalytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.