Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  V. Šekspyro spektaklio „Audra“ premjera

V. Šekspyras. „Audra“. 2 dalių komiška utopija. Iš anglų k. vertė T. Venclova. Rež. O. Kesminas, scenogr. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Bajoras, plastika J. Katakino, past. meno vad. J. Vaitkus. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Alonzas, Neapolio karalius – R. Adomaitis, R. Rimeikis; Sebastjanas, jo brolis – J. Rygertas, T. Vaisieta; Prosperas, teisėtas Milano hercogas – A. Zigmantavičius; Antonijus, jo brolis, Milano hercogas uzurpatorius – S. Kubilius; Ferdinandas, Neapolio karaliaus sūnus – S. Balandis, D. Siaurusaitis; Gonzalas, doras senas patarėjas – L. Noreika; Kalibanas, laukinis bjauriai apsigimęs vergas – A. Dainavičius, A. Vozbutas; Trinkulas, juokdarys – T. Čižas, A. Sakalauskas; Stefanas, girtuoklis rūmų tarnas – R. Bučius; Bocmanas – E. Braziulis; Miranda, Prospero dukra – L. Budzeikaitė, E. Mikulionytė; Dvasios – D. Anevičiūtė, R. Misevičiūtė, R. Rapalytė, E. Šakalytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.