Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  G. Mareckaitės spektaklio „Cecilijos kelionė“ premjera

G. Mareckaitė. „Cecilijos kelionė“. Tekstų skaitymai. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Skaito: J. Pocius, I. Kriauzaitė, F. Jakšys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.