Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas teatras „Vaidilos Ainiai“

1992 09 24 įregistruota nesiekianti pelno organizacija „Vaidilos Ainiai“. Teatro vadovas ir įkūrėjas A. Večerskis. Įstatai registruoti Vilniaus miesto valdyboje. 1997 07 01 perregistruota į viešąją įstaigą „Adolfo Večerskio teatras“. Įstatai registruoti Vilniaus miesto valdyboje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.