Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Bausio spektaklio „Arčiau nei toli“ (U Čeneno monologai) premjera Valstybiniame jaunimo teatre

A. Bausys. „Arčiau nei toli“ (U Čeneno monologai). Vienos dalies monodrama. Rež. P. Budrys, dail. M. Puskunigis, komp. G. Puskunigis. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
U Čenenas – P. Budrys.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.