Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Kauno mažasis teatras

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 05 26 nutarimu Nr. 393, Kauno miesto valdyboje įregistruotas Kauno mažasis teatras.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.