Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Čechovo spektaklio „Žuvėdra“ premjera

A. Čechovas. „Žuvėdra“. 4 veiksmų komedija. Rež. A. Latėnas, dail. J. Paulėkaitė, komp. F. Latėnas, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Arkadina – K. Kazlauskaitė; Treplevas – P. Budrys, G. Storpirštis; Sorinas – R. Karvelis; Zarečnaja – I. Dapkūnaitė, V. Mockevičiūtė; Šamrajevas – K. Smoriginas; Polina Andrejevna – L. Štrimaitytė; Maša – V. Podolskaitė, D. Šilkaitytė; Trigorinas – A. Storpirštis; Dornas – V. Petkevičius; Medvedenka – P. Budrys, G. Žalėnas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.