Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ž. Anujo spektaklio „Orkestras“ premjera

Ž. Anujis. „Orkestras“. Pjesė-koncertas. Vertė V. J. Vaitkevičiūtė. Spekt. meno vad. J. Vaitkus, rež. A. Valudskis, scenogr. M. Jacovskis, kost. dail. J. Statkevičius, komp. A. Brilius, koncertm. K. Jakštas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Madam Ortans – E. Šakalytė; Siuzana Delisias – J. Vilūnaitė; Patricija – I. Lileikytė; Pamela – J. Dapkūnaitė; Ermelina – D. Lialytė; Leona – L. Budzeikaitė; Pianistas – A. Valudskis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.