Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  F. Bajoro spektaklio „Dievo avinėlis“ premjera

F. Bajoras. „Dievo avinėlis“. Opera pagal R. Šavelio romaną ir libretą. Rež. J. Vaitkus, dail. J. Arčikauskas, jud. mok. Z. Dulinskienė, vok. mok. Z. Kružikaitė, koncertm. R. Skapas, rež. pad. V. Morkūnas. Orkestro fonogramą įrašė Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (vad. G. Rinkevičius), choro fonogramą – Televizijos ir radijo kamerinis choras (vad. A. Vildžiūnas). Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Kvedaras, miręs žmogus – V. Kaniušonis; Paliulis, kaimo muzikantas – V. Martinaitis; Anupras, valstietis – P. Vaisieta; Morciūnas, valstietis – V. Fijalkauskas; Naudickas, valstietis – T. Čižas; Kalpokas, valstietis – R. Bučius; Gabija, Kvedaro žmona – J. Dapkūnaitė, L. Medeišaitė; Apolinaras, miškinis (Lietuvos partizanas) – S. Kubilius, P. Vaisieta; II miškinis – A. Sakalauskas; III miškinis – A. Rūkas; IV miškinis – D. Siaurusaitis; Titas, amatininkas, bežemis – V. Pranulis; Tigrūdis, vyr. stribas („liaudies gynėjas“) – A. Smailys; II stribas – A. Žukas; III stribas – M. Budraitis; Moterėlės – D. Anevičiūtė, L. Budzeikaitė, N. Bulotaitė, L. Medeišaitė, E. Mikulionytė, E. Tulevičiūtė; Tėvas – R. Rimeikis; Motina – A. Janušauskaitė; Agilė, Tito pirmoji meilė – R. Rapalytė, N. Bulotaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.