Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  B. Nušičiaus spektaklio „Ponia ministerienė“ premjera

B. Nušičius. „Ponia ministerienė“. 2 dalių komedija. Iš serbų-chorvatų k. vertė B. Želvytė. Rež. A. Lapėnas, dail. G. Kličius, rež. pad. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Sima Popovičius – V. Petrauskas; Živka, jo žmona – R. Arbačiauskaitė-Flick, G. Vaisietaitė; Dara, jų duktė – R. Jakučionytė; Raka, jų sūnus – M. Jusčius; Čeda, jų žentas – A. Sakalauskas, S. Siparis; Anka, tarnaitė – G. Ciplinskaitė, R. Kirkilionytė; Ponios Živkos giminaičiai: Dėdė Vasa – A. Večerskis, A. Zigmantavičius; Teta Savka – A. Gregorauskaitė, A. Janušauskaitė; Teta Daca – J. Berūkštytė; Jova – T. Čižas; Dėdė Panta – V. Dumšaitis; Milė, jo sūnus – S. Kubilius; Soja – D. Anevičiūtė; Dėdė Jakovas – R. Rimeikis; Pagyvenusi giminaitė – K. Kymantaitė; Daktaras Ninkovičius, užsienio reikalų ministerijos sekretorius – A. Bružas, A. Chadaravičius; Ponia Nata Stevanovič – L. Mulevičiūtė, E. Tulevičiūtė; Rista Todorovičius – O. Laniauskas, A. Rūkas; Kaleničius – A. Smailys; Pera, ministerijos kanceliarijos raštininkas – E. Braziulis, R. Ramanauskas; Ministerijos pasiuntinys – J. Lalas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.