Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  N. Gogolio spektaklio „Lošėjai“ premjera

N. Gogolis. „Lošėjai“. Seniai praėjusių dienų įvykiai. Komiškas anekdotas. Iš rusų k. vertė V. Čepliejus.  Rež. H. Glenas, dail. A. Jacovskis, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Ichariovas – K. Smoriginas; Utešitelnas – V. Bagdonas, R. Kazlas; Švochniovas – V. Petkevičius; Krugelis – J. Pocius; Zamuchriškinas – S. Bareikis, G. Girdvainis; Glovas, Michailas Aleksandrovičius – R. Karvelis; Glovas, jo sūnus – G. Storpirštis, G. Žalėnas; Aleksejus – R. Vilkaitis; Gavriuška – A. Storpirštis; Muzikantas – P. Keblikas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.