Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

Vilniaus miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1990 m. kovo 2 d. sprendimu Nr. 41 „Dėl Vilniaus mažojo teatro ir Vilniaus senamiesčio teatro“ įsteigtas Vilniaus mažasis teatras.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. nutarimu Nr. 312, „Dėl Vilniaus mažojo teatro“, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai pavesta vykdyti Vilniaus mažojo teatro steigėjo funkcijas, suteiktas valstybinio teatro statusas – Valstybinis Vilniaus mažasis teatras.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Šalutiniai terminai

Vilniaus mažasis teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Termino atitikmuo užsienio kalba

State Small Theatre of Vilnius anglų kalba