Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Marijampolės municipalinis dramos teatras

Nuo 1989 m. sausio 1 d. – Marijampolės valstybinis teatras (1988 m. liepos 28 d. LTSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr. 215); Nuo 1992 m. sausio 15 d. – Marijampolės municipalinis dramos teatras (Marijampolės miesto valdybos potvarkis (1992 01 18 Nr. 18) „Dėl municipalinio dramos teatro“.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.