Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Alytaus miesto teatras

1988 m. įsikūrė Alytaus teatras-studija. 1995 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1319 „Dėl kultūros įstaigų registro nuostatų patvirtinimo“ Kultūros ministerijoje įregistruotas Alytaus miesto teatras.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.