Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras

Nuo 1940 m. lapkričio 18 d. – Panevėžio dramos teatras (1940 m. lapkričio 18 d. LTSR švietimo liaudies komisaro įsak. D/Nr. 330. LTSR CVLMA, f. 289, ap. 1, b. 1, l. 155); nuo 1941 m. gruodžio 30 d. – Panevėžio miesto teatras (1941 m. gruodžio 30 d. švietimo generalinio tarėjo įsak. F/Nr. 39, LTSR CVA, f. R-629, ap. 2, b. 3, l. 20); nuo 1944 m. spalio 11 d. – Panevėžio dramos teatras (1944 m. spalio 11 d. LTSR LKT nutarimas Nr. 130. „LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1944 m. sausio – gruodžio mėn. Nr. 1, p. 28, 29); nuo 1995 m. kovo 17 d. – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Šalutiniai terminai

Panevėžio dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Panevėžio miesto teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.