Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Nuo 1940 m. rugpjūčio 1 d. – Vilniaus valstybės (valstybinis) teatras (1940 m. liepos 5 d. švietimo ministro įsak. D/Nr.98. – LTSR CVA, f. 391, ap. 8, b. 345, l. 383, 384); nuo 1941 m. gruodžio 30 d. – Vilniaus miesto teatras (1941 m. gruodžio 30 d. švietimo generalinio tarėjo įsak., F/Nr. 39. – LTSR CA f. R. – 629, ap. 2, b. 3, l. 20); nuo 1944 m. spalio 11 d. – Vilniaus valstybinis dramos teatras (1944 m. spalio 11 d. LTSR LKT nutar. Nr. 130 // LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. – 1944 m. sausis – gruodis, Nr. 1, p. 28, 29); nuo 1947 m. lapkričio 6 d. – LTSR valstybinis dramos teatras (1947 m. lapkričio 6 d. LTSR MT nutar. Nr. 794 // LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. – 1947 m. spalio 2 d., p. 545); nuo 1955 m. lapkričio 12 d. – LTSR valstybinis akademinis dramos teatras (1955 m. lapkričio 12 d. LTSR MT nutar. Nr. 525 // LTSR įstatymų, AT Prezidiumo įsakų ir vyriausybės nutarimų chronologinis rinkinys, V t. – 1957, p. 255); nuo 1990 m. sausio 1 d. – Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras (1992 m. lapkričio 26 d. Lietuvos archyvų generalinės direkcijos įsakymu Nr. 86 padaryta LTSR valstybinio akademinio dramos teatro fondų takoskyra); nuo 1998 m. liepos 24 d. – Lietuvos nacionalinis dramos teatras (1998 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nutarimas Nr. 947; 5, 2 punktas).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Šalutiniai terminai

Vilniaus valstybės (valstybinis) teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Vilniaus miesto teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Vilniaus valstybinis dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

LTSR valstybinis dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

LTSR valstybinis akademinis dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Termino atitikmuo užsienio kalba