Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  antklubis

Rusų stačiatikių aukštųjų dvasininkų liturginės aprangos dalis: pailga stačiakampė medžiagos atraiža, jos pakraščiai apsiūti galionais, centre dažnai siuvinėjamas kryžius. Sujungtas su juosta, nešiojamas kaip perpetė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės kūrinių pavadinimų klasifikatorius, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 1995.

Termino atitikmuo užsienio kalba

nabedrennik anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Nabedrennik (žiūrėta 2010 11 30).