Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  čerkasas

Keturnytis, šešianytis, aštuonnytis naminis pusvilnonis audinys, kurio metmenys medvilniniai arba lininiai, o ataudai  storesni vilnoniai siūlai. Audžiamas drobiniu pynimu arba ruoželiais, nesuveliamas. Gamintas iki XX a. vid. Iš jo siūti apsiaustai, švarkai, viršutiniai vyrų ir moterų drabužiai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 87.