Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  laboratorinė lempa

Raudonos šviesos fotolaboratorijos lempa.

Termino šaltinis (-iai):

Šiaulių „Aušros“ muziejus

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=safelight&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300022702 (žiūrėta 2012 05 02).

Termino atitikmuo užsienio kalba

safelight anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=safelight&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300022702 (žiūrėta 2012 05 02).